Te laat komen

Kom je een keer te laat op school, dan meld je je eerst bij de receptie.

Daar haal je een te-laatbriefje. Waarmee je vervolgens nog toegang krijgt tot de les. Wanneer je van te voren weet dat je niet op tijd kunt zijn, moeten je ouders dit aan school doorgeven. Naast school, moeten zij ook je stage­bedrijf op de hoogte stellen wanneer het om een dag gaat waarop je stage loopt.

OPGELET! Als je regelmatig te laat komt, nemen we contact op met je ouders. Ook kunnen er dan maatregelen volgen, zoals het inhalen van de gemiste tijd en we kunnen er mel­ding van maken in verband met de leerplichtwet.

Terug