Spijbelen

Kom je ineens zomaar niet op school zonder afmelding dan heet dat spijbelen!

Spijbelen
Wij houden op school en op je stageplaats bij of je er wel of niet bent. Dat moeten we doen volgens de Leerplichtwet, anders krijgen wij problemen. Dus hebben we bericht van je ouders nodig. Ben je zonder bericht van je ouders afwezig, zijn wij wettelijk verplicht om dat te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De DUO geeft deze melding door aan Bureau Leerplicht van de gemeente waarin jij woont. In Magister registreren we je afwezigheid. Jij en je ouders kunnen jouw afwezigheid daarin bekijken.

Veel spijbelen
Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar. Dat is iemand die controleert of de leerlingen en de school zich aan de leerplichtwet houden. We moeten het bij de leerplichtambtenaar melden, als je: op twee achtereenvolgende dagen zonder toestemming of goede reden niet op school bent, of als je zonder toestemming of goede reden in vier opeenvolgende weken meer dan zestien lesuren afwezig bent. Ook als we ons op school zorgen maken over je afwezigheid, zonder dat de hierboven genoemde grenzen worden overschreden, moeten we dat melden.

Terug