Nieuwsbrieven

In de link leest u de tweede Oudernieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022.

CORONA UPDATE

Middels deze brief, welke u ook per mail heeft ontvangen, stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkeling omtrent corona en het VCH.

Zie de Beslisboom om te bepalen wanneer uw zoon/ dochter wel of niet naar school kan komen.