CONSTRUCTION

De timmerwerkplaats is jouw plek! Je gaat schaven, zagen, timmeren en bouwen. Je ontwerpt producten en zet ze in elkaar: soms voor een echte opdrachtgever.

Terug