Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep zoekt versterking. Lees verder over wat de ouderklankbord doet en hoe u zich kunt aanmelden.

Ouders denken mee met de ouderklankbordgroep!!! 

Wij, docenten en bestuur, horen en zien veel, maar niet alles! Als ouder/verzorger kunt u over de dagelijks gang van zaken binnen onze school mee praten en denken via de ouderklankbordgroep. 

Deze ouderklankbordgroep bestaat uit een groep ouders van leerlingen aangevuld met twee leden van de schoolleiding. Gemiddeld komt de groep een keer per twee maanden samen voor een overleg, waarin zaken met betrekking tot bijvoorbeeld school- en gedragsregels, vernieuwingen, ideeën, lesuitval, enzovoorts kunnen worden besproken. 

Ons streven is, dat alle verschillende leerjaren binnen de ouderklankbordgroep zijn vertegenwoordigd en nodigen u daarom uit uzelf aan te melden: ouderklankbordgroep@vakcollegehillegersberg.nl

Terug