Op deze pagina is alle benodigde informatie te vinden over het aanmelden voor het Vakcollege Hillegersberg.

De aanmeldings- en plaatsingsprocedure van het Vak College Hillegersberg schooljaar 2020 – 2021 vindt u hier

Het Vak College Hillegersberg hanteert de volgende voorrangsregel: -Als er een oudere broer en/of zus al bij ons op school zit, dan krijgt het aangemelde kind voorrang. 

De OverStapRouteKaart, van po naar vo.

De OverStapRouteKaart, van po naar vmbo met lwoo.

Lees meer

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Middels deze link delen wij met u de uitslag van de loting, welke donderdag 19 maart jl. heeft plaatsgevonden. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onderbouwcoördinator mw. De Koning (idekoning@lmc-vo.nl)